طراحی تایپوگرافی

تایپوگرافی

تایپوگرافی

تایپوگرافی تایپو گرافی هنر و فن حروف چینی برای نمایش متن و نوشته است. تایپوگرافی هنری است که در آن طراح تلاش میکند با تغییر عناصر متن ، مثل اندازه ... ادامه مطلب