طراحی جلد کتاب

پوسنر_جلد کتاب

پوستر_جلدکتاب

پوستر_جلدکتاب پوستر پوستر  (POSTER) یکی از راه های تبلیغاتی برای اطلاع رسانی مطلب, رویداد یا موضوعی خاص  است که با دو عنصر”گرافیک و متن” نمایش داده میشود. پوستر در تبلیغات ... ادامه مطلب