نمونه کار طراحی بیلبورد

طراحی و چاپ بیلبورد تبلیغاتی و محیطی در ابعاد و طرح های مختلف برای انواع مشاغل