سورئالیسم برگرفته از خلاقیت ذهنی طراح است و همچنین مکتبی است که به دنبال کشف ذهن ناخودآگاه انسان به‌عنوان روشی برای خلق اثر هنری می‌گردد. سورئالیسم یا فراواقع‌گرایی چیزی فراتر از یک سبک هنری است؛ بلکه می‌توان آن را یک جنبش هنری نامید. دابل اکسپوژر عمل نوردهی در عکاسی میباشد، این سبک را نیز میتوان در طراحی های گرافیکی با استفاده از نرم افزارهای مختلف به زیبایی به تصویر کشید. تایپوگرافی هنری است که در آن طراح تلاش میکند با تغییر عناصر متن ، مثل اندازه ، فاصله حروف ، شکل حروف ، فاصله خطوط ، پاراگراف بندی و مواردی از این دست زبان تصویری برای تایپ به وجود آورد. فتومونتاژ به تکه چسبانی عکس میگویند.  گاهی عکس‌های مختلف را چنان دقیق به هم مربوط می‌کنند که گویا عکس بطور عادی عکاسی شده‌است. اینفوگرافیک‌ها نمایشگران تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند که هدف آن‌ها ارائه سریع و ساده اطلاعات پیچیده است. 

هنر گرافیکسورئالیسم_دابل اکسپوژر_فتومونتاژ_تایپوگرافی_اینفوگرافیک
زمان اجراوابسته به طرح
نرم افزارpsd
آدرس اینستاگرامesfandgraphic
طراح تخصصیشایان خلاصی