لیست قیمت

نوع سفارش زمان تحویل مبلغ (تومان)
پوستر ۲ تا ۴ روز کاری ۱۲۰،۰۰۰
نوع سفارش زمان تحویل مبلغ (تومان)
جلد کتاب با تصویر سازی ۳ تا ۵ روز کاری ۳۰۰،۰۰۰
جلد کتاب با تصویر سازی و عکاسی ۳ تا ۵ روز کاری ۳۸۰،۰۰۰
نوع سفارش نوع طراحی زمان تحویل مبلغ (تومان)
ست اداری کارت ویزیت - سربرگ - پاکت - پاکت نامه - فاکتور- دفترچه یادداشت - سی دی و کاور ۳ تا ۵ روز کاری ۵۰۰،۰۰۰
کارت ویزیت یک رو ۲ تا ۳ روز کاری ۵۰،۰۰۰
کارت ویزیت دو رو ۲ تا ۳ روز کاری ۷۵،۰۰۰
سربرگ - ۲ تا ۳ روز کاری ۷۰،۰۰۰
پاکت (فولدر) - ۲ تا ۳ روز کاری ۷۰،۰۰۰
پاکت نامه - ۲ تا ۳ روز کاری ۵۰،۰۰۰
فاکتور - ۲ تا ۳ روز کاری ۸۵،۰۰۰
دفترچه یادداشت - ۲ تا ۳ روز کاری ۶۰،۰۰۰
سی دی CD (دیسک) ۲ تا ۳ روز کاری ۷۰،۰۰۰
کاور سی دی COVER (جلد دیسک) ۲ تا ۳ روز کاری ۱۲۰،۰۰۰
نوع سفارش زمان تحویل مبلغ (تومان)
تراکت ریسو (یک رو) ۲ تا ۳ روز کاری ۵۰،۰۰۰
تراکت ریسو (دو رو) ۲ تا ۳ روز کاری ۷۵،۰۰۰
تراکت رنگی (یک رو) ۲ تا ۳ روز کاری ۱۰۰،۰۰۰
تراکت رنگی (دو رو) ۲ تا ۳ روز کاری ۱۲۵،۰۰۰
نوع سفارش زمان تحویل مبلغ (تومان)
بیلبورد تبلیغاتی، محیطی ۲ تا ۴ روز کاری ۵۰۰،۰۰۰
بنر تبلیغاتی، محیطی ۲ تا ۳ روز کاری ۱۵۰،۰۰۰
بنر سایت (متحرک) ۱ تا ۲ روز کاری ۷۰،۰۰۰
بنر سایت (ثابت) ۱ تا ۲ روز کاری ۴۰،۰۰۰
نوع سفارش نوع طراحی زمان تحویل مبلغ (تومان)
بروشور هر صفحه ۲ تا ۵ روز کاری ۵۰،۰۰۰
بروشور جلد پشت و رو ۲ تا ۵ روز کاری ۲۰۰،۰۰۰
کاتالوگ هر صفحه ۲ تا ۳ روز کاری ۵۰،۰۰۰
کاتالوگ جلد پشت و رو ۲ تا ۵ روز کاری ۲۰۰،۰۰۰
آگهی تبلیغاتی مجله، روزنامه و هر صفحه ۲ تا ۵ روز کاری ۱۵۰،۰۰۰
منو تک برگی یک رو ۲ تا ۴ روز کاری ۱۰۰،۰۰۰
منو تک برگی دو رو ۲ تا ۴ روز کاری ۱۸۰،۰۰۰
منو چند برگی (بروشوری) هر لت - ۱۲۰،۰۰۰
نوع سفارش زمان تحویل مبلغ (تومان)
سی دی ۲ تا ۳ روز کاری ۷۰،۰۰۰
کاور سی دی ۲ تا ۳ روز کاری ۱۰۰،۰۰۰
نوع سفارش زمان تحویل مبلغ (تومان)
لیبل و برچسب ۲ تا ۳ روز کاری ۲۰۰،۰۰۰
نوع سفارش زمان تحویل مبلغ (تومان)
پاپ آپ ۲ تا ۳ روز کاری ۲۰۰،۰۰۰
رول آپ ۲ تا ۳ روز کاری ۷۵،۰۰۰
استند X ۲ تا ۳ روز کاری ۱۰۰،۰۰۰
میز کانتر ۲ تا ۳ روز کاری ۸۵،۰۰۰
نوع سفارش تعداد صفحات زمان تحویل مبلغ (تومان)
تقویم تک برگ یک صفحه ۵ تا ۷ روز کاری ۲۰۰،۰۰۰
تقویم فصلی با جلد پنج صفحه ۵ تا ۷ روز کاری ۷۰۰،۰۰۰
تقویم ماهیانه با جلد سیزده صفحه ۵ تا ۷ روز کاری ۱،۰۰۰،۰۰۰