نوع طراحی آلبومارائه نهاییتعداد صفحهزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی آلبوم دیجیتال عروسفایل لایه باز۲۰ صفحه (۱۰ برگ)۷ تا ۱۰ روز کاری۲،۰۰۰،۰۰۰
طراحی آلبوم دیجیتال عروسفایل لایه باز۴۰ صفحه (۲۰ برگ)۱۰ تا ۱۲ روز کاری۳،۵۰۰،۰۰۰
طراحی آلبوم دیجیتال کودکفایل لایه باز۲۰ صفحه (۱۰ برگ)۷ تا ۱۰ روز کاری۱،۸۰۰،۰۰۰
طراحی آلبوم دیجیتال کودکفایل لایه باز۴۰ صفحه (۲۰ برگ)۱۰ تا ۱۲ روز کاری۳،۰۰۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی بنر صفحات مجازی۲ تا ۴ روز کاری۱۹۰،۰۰۰
طراحی قالب پست و استوری۲ تا ۴ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی بنر سایت۲ تا ۴ روز کاری۸۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی جلد رو، پشت و عطف کتاب۵ تا ۷ روز کاری۵۵۰،۰۰۰
طراحی ساختار کلی جلد برای یک گروه کتاب۵ تا ۷ روز کاری۴۵۰،۰۰۰
طراحی صفحه آرایی (هرصفحه) -۱۵،۰۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی رزومه -۳ تا ۵ روز کاری۳۰۰،۰۰۰
طراحی کارت ویزیتیک رو۲ تا ۳ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی کارت ویزیتدو رو۲ تا ۳ روز کاری۱۵۰،۰۰۰
طراحی سربرگ-۲ تا ۳ روز کاری۱۴۰،۰۰۰
طراحی پاکت (فولدر)مطابق با قالب های اسفند گرافیک۳ تا ۵ روز کاری۴۵۰،۰۰۰
طراحی پاکت نامهA3 , A4 , A5 , ملخی۲ تا ۳ روز کاری۱۶۰،۰۰۰
طراحی فاکتور-۲ تا ۳ روز کاری۱۷۰،۰۰۰
طراحی دفترچه یادداشت-۲ تا ۳ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی سی دیCD (دیسک)۲ تا ۳ روز کاری۱۵۰،۰۰۰
طراحی کاور سی دیCOVER (جلد دیسک)۲ تا ۳ روز کاری۲۵۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی تراکت (یک رو)۳ تا ۵ روز کاری۱۷۵،۰۰۰
طراحی تراکت (دو رو)۳ تا ۵ روز کاری۲۲۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی بیلبورد تبلیغاتی، محیطی۳ تا ۵ روز کاری۸۵۰،۰۰۰
طراحی استرابورد۳ تا ۵ روز کاری۵۵۰،۰۰۰
طراحی بنر شهری۳ تا ۵ روز کاری۲۹۰،۰۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی بروشوردو لت دو رو۳ تا ۵ روز کاری۳۰۰،۰۰۰
طراحی بروشورسه لت دو رو۵ تا ۷ روز کاری۳۶۰،۰۰۰
طراحی کاتالوگهر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۱۵۰،۰۰۰
طراحی آگهی تبلیغاتی مجله و روزنامههر صفحه۳ تا ۵ روز کاری۲۵۰،۰۰۰
طراحی منو تک برگییک رو۳ تا ۵ روز کاری۲۵۰،۰۰۰
طراحی منو تک برگیدو رو۳ تا ۵ روز کاری۳۵۰،۰۰۰
طراحی منو چند برگی (بروشوری)دو لت دو رو۳ تا ۵ روز کاری۳۵۰،۰۰۰
طراحی منو چند برگی (بروشوری)سه لت دو رو۵ تا ۷ روز کاری۴۰۰،۰۰۰
طراحی منو چند برگی (دفترچه ای)هر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۱۶۰،۰۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی لیبل و برچسبابعاد استاندارد۵ تا ۷ روز کاری۷۵۰،۰۰۰
طراحی لیبل و برچسببرش خاص۵ تا ۷ روز کاری۹۵۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی پاپ آپ۳ تا ۵ روز کاری۲۵۰،۰۰۰
طراحی رول آپ۳ تا ۵ روز کاری۲۰۰،۰۰۰
طراحی استند X۳ تا ۵ روز کاری۲۰۰،۰۰۰
طراحی میز کانتر۳ تا ۵ روز کاری۱۵۰،۰۰۰
طراحی تابلو فروشگاهی۳ تا ۵ روز کاری۳۰۰،۰۰۰
نوع سفارشتعداد صفحاتزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی تقویم تک برگیک صفحه۵ تا ۷ روز کاری۴۵۰،۰۰۰
طراحی تقویم فصلی با جلدپنج صفحه۵ تا ۷ روز کاری۸۰۰،۰۰۰
طراحی تقویم ماهیانه با جلدسیزده صفحه۵ تا ۷ روز کاری۱،۱۰۰،۰۰۰
خانهفروشگاهحسابتماس با ما