لیست قیمت

نوع طراحی آلبومارائه نهاییتعداد صفحهزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی آلبوم دیجیتال عروسفایل لایه باز۲۰ صفحه (۱۰ برگ)۷ تا ۱۰ روز کاری۲،۰۰۰،۰۰۰
طراحی آلبوم دیجیتال عروسفایل لایه باز۴۰ صفحه (۲۰ برگ)۱۰ تا ۱۲ روز کاری۳،۵۰۰،۰۰۰
طراحی آلبوم دیجیتال کودکفایل لایه باز۲۰ صفحه (۱۰ برگ)۷ تا ۱۰ روز کاری۱،۸۰۰،۰۰۰
طراحی آلبوم دیجیتال کودکفایل لایه باز۴۰ صفحه (۲۰ برگ)۱۰ تا ۱۲ روز کاری۳،۰۰۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی بنر صفحات مجازی۲ تا ۴ روز کاری۱۷۰،۰۰۰
طراحی قالب پست و استوری۲ تا ۴ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی بنر سایت۲ تا ۴ روز کاری۸۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی جلد رو، پشت و عطف کتاب۵ تا ۷ روز کاری۵۵۰،۰۰۰
طراحی ساختار کلی جلد برای یک گروه کتاب۵ تا ۷ روز کاری۴۵۰،۰۰۰
طراحی صفحه آرایی (هرصفحه) -۱۵،۰۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی ست اداریکارت ویزیت - سربرگ - پاکت - پاکت نامه - فاکتور- دفترچه یادداشت - سی دی و کاور۵ تا ۷ روز کاری۱،۳۰۰،۰۰۰
طراحی رزومه -۳ تا ۵ روز کاری۳۰۰،۰۰۰
طراحی کارت ویزیتیک رو۲ تا ۳ روز کاری۹۰،۰۰۰
طراحی کارت ویزیتدو رو۲ تا ۳ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی سربرگ-۲ تا ۳ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی پاکت (فولدر)مطابق با قالب های اسفند گرافیک۳ تا ۵ روز کاری۴۵۰،۰۰۰
طراحی پاکت نامهA3 , A4 , A5 , ملخی۲ تا ۳ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی فاکتور-۲ تا ۳ روز کاری۱۵۰،۰۰۰
طراحی دفترچه یادداشت-۲ تا ۳ روز کاری۹۰،۰۰۰
طراحی سی دیCD (دیسک)۲ تا ۳ روز کاری۱۲۰،۰۰۰
طراحی کاور سی دیCOVER (جلد دیسک)۲ تا ۳ روز کاری۲۵۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی تراکت (یک رو)۳ تا ۵ روز کاری۱۴۵،۰۰۰
طراحی تراکت (دو رو)۳ تا ۵ روز کاری۱۷۵،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی بیلبورد تبلیغاتی، محیطی۳ تا ۵ روز کاری۸۵۰،۰۰۰
طراحی استرابورد۳ تا ۵ روز کاری۵۵۰،۰۰۰
طراحی بنر شهری۳ تا ۵ روز کاری۱۷۵،۰۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی بروشورهر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۱۰۰،۰۰۰
طراحی کاتالوگهر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۱۲۰،۰۰۰
طراحی آگهی تبلیغاتی مجله و روزنامههر صفحه۳ تا ۵ روز کاری۲۵۰،۰۰۰
طراحی منو تک برگییک رو۳ تا ۵ روز کاری۲۵۰،۰۰۰
طراحی منو تک برگیدو رو۳ تا ۵ روز کاری۴۰۰،۰۰۰
طراحی منو چند برگی (بروشوری)هر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۱۴۰،۰۰۰
طراحی منو چند برگی (دفترچه ای)هر صفحهبه تعداد صفحات بستگی دارد۱۶۰،۰۰۰
نوع سفارشنوع طراحیزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی لیبل و برچسبابعاد استاندارد۵ تا ۷ روز کاری۷۵۰،۰۰۰
طراحی لیبل و برچسببرش خاص۵ تا ۷ روز کاری۹۵۰،۰۰۰
نوع سفارشزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی پاپ آپ۳ تا ۵ روز کاری۲۰۰،۰۰۰
طراحی رول آپ۳ تا ۵ روز کاری۱۷۰،۰۰۰
طراحی استند X۳ تا ۵ روز کاری۱۷۰،۰۰۰
طراحی میز کانتر۳ تا ۵ روز کاری۱۰۰،۰۰۰
طراحی تابلو فروشگاهی۳ تا ۵ روز کاری۳۰۰،۰۰۰
نوع سفارشتعداد صفحاتزمان تحویلمبلغ (تومان)
طراحی تقویم تک برگیک صفحه۵ تا ۷ روز کاری۴۵۰،۰۰۰
طراحی تقویم فصلی با جلدپنج صفحه۵ تا ۷ روز کاری۸۰۰،۰۰۰
طراحی تقویم ماهیانه با جلدسیزده صفحه۵ تا ۷ روز کاری۱،۱۰۰،۰۰۰