چاپ دیجیتال

طراحی بروشور و کاتالوگ و منو رستوران

طراحی بروشور و کاتالوگ و منو رستوران

بسیاری از افراد ماهیت بروشور و کاتالوگ را یکی می دانند، درحالیکه کاتالوگ با یک استراتژی طراحی میشود و بروشور با استراتژی دیگری در میان خدمات تبلیغاتی قرار می گیرد. کاتالوگ، اطلاعات کاملی در رابطه با سازمان و یا شرکت موردنظر را دربرمی گیرد، درحالیکه بروشور ریزترین و جزئی ترین اطلاعات را در اختیار مخاطب می گذارد. ... ادامه مطلب

طراحی بیلبورد و بنر نمایشگاهی

ممکن است روزانه انواع مختلفی تبلیغ را ببینید اما شاید تنها تعداد کمی از آن تبلیغ ها در خاطر بماند. با ورود تبلیغات دیجیتال به دنیای ما تعداد خیلی زیادی از انواع تبلیغ را می بینید. اما اگر فردی باشید که با وسایل نقلیه جابجا می شوید تبلیغات بیلبوردی که می بینید بسیار زیاد است. ... ادامه مطلب