نمونه کارهای طراحی کارت ویزیت

Business Card Design

_
قیمت طراحی کارت ویزیت یکرو

نمونه کارهای کارت ویزیت یکرو

برای مشاهده کلیک کنید

طراحی کارت ویزیت دورو

نمونه کارهای کارت ویزیت دورو

برای مشاهده کلیک کنید

طراحی کارت ویزیت چیه؟

کارت ویزیت کاغذهایی با ابعاد خاص که اطلاعات تماس شما و معرفی کوتاه از شغلتون روی اون درج شده. کارت ویزیت یکی از اصلی ترین فاکتورها در جلسات مصاحبه و یا معرفی شماست. ما بهتون توصیه میکنیم طراحی و چاپ کارت ویزیتتون رو خیلی جدی بگیرید و به یه متخصص بسپرید.