طراحی گرافیک

هنر دیجیتال

هنر دیجیتال-digital art

پدیده هنر دیجیتال بیشتر از نیم قرن سابقه داره یا بهتر بگیم از وقتی که عصر رایانه شروع شد، دیجیتال آرت هم به وجود اومد. در گذشته در هنر سنتی نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی یا به طور کل، هنر تصویر توسط کاغذ، قلم و بوم های نقاشی انجام میشد. ... برای مشاهده بیشتر کلیک کنید